Skip to main content

Posts

Featured

Ang Nakatagong Idolo sa Loob ng Posporo

“Idol, idol, idol!” Narinig ko ang malakas na hiyawan ng mga kaibigan ni Jansen. Naghanda na ako. Tiyak na mapapalaban na naman ako sa araw na ito. Ilang dahon ang sinabsab ko kagabi upang magpalakas ng katawan. Kailangang manalo ulit ako sa labanang ito. “Ito na ang araw na ating pinakahihintay,” umalingawngaw ang boses ng batang host sa laro. Nasa loob ako ng posporo. Madilim man at wala akong makita, nararamdaman ko pa rin ang ligalig na nadarama ng mga bata. “In the left corner, ang pambato ni Jansen, si Gagambuhala!” Unti-unting bumukas ang posporo. Nasilaw muna ako sa matingkad na sikat ng araw bago ko maaninag ang malapad pagkakangiti ni Jansen. Pagkatapos, nakita ko din ang mukha ng kanyang mga kaklase na punong-puno ng pananabik habang walang humpay na sumisigaw. “Idol Jansen! Idol Jansen!” Nagsimulang maging idolo si Jansen ng kanyang mga kalaro simula nang mahanap niya ako sa loob ng mga matitinik na puno ng kalamansi. Katatapos lamang noon ng mahinang pagpatak ng ulan at tinata…

Latest Posts

Nang Mangarap ang Isang Papel

Ang Post-truth, ang Fake News, at ang Sampung Utos

The IPP Online

Kulateral [Published by Philippine Panorama]

Pakikipagsapalaran sa Liwayway

De-kableng Utak ni Benjong

Si Ate Bebang at ang Mahiwagang Payong (Published by Liwayway Magazine)