Baraha


Baraha

Puso,
Mula sa puso ang paglalaro nila,
Pictures by google.com
Haling sa grupong iniibig ang baraha,
Panahon at lakas ay handang ialay,
Sa itinuturing nilang laro ng buhay.

Diyamante,
Kumikinang na salapi,
Mga naitaya’y gustong mabawi
Inaasam ng kanyang baraha,
Kaban ng mga kalaro’y maiuwi.

Espada,
Sa paglipas ng ilang sandali,
Galit ng mga natalo’y di naikubli,
Nagkairingan ang dalawang kampo,
At sa labanang pisikal walang nais matalo.

Gulay,
Matapos ang walang humpay na laro,
Uuwi sa tahanan ng talo’t bigo,
Pasalubong niya sa mga anak niyang gutom,
Lantang gulay at masungit niyang sumpong.

Comments

Popular Posts