Mata

Ang papel ng bunso sa pamilya:        
Taga- bantay kung may pagmamahal pa rin ba sa isa’t-isa.


Mata

Animo’y kumikinang na kristal,

Pictures by google.com
Makaagaw-pansin,
Makabulag-tingin,
Hubog ng katawan niya’y,
Kung sa tingi’y nakakabitin,

Mata…
Isa pang mata…
Dumarami pa ang mga mata…
Sumusunod sa galaw ng katawan niya,
Naaaliw sa pag-indak at pag-giling,
Ng katawan niyang kay ganda,
Mas dumarami pa ang mga manonood,
Dala-dala’y nananabik nilang mata,
Di niya namalayan,
May isang matang walang muwang,
Tumutulo’y butil ng luha,
Isang matang tulala’t ,
Walang labang nagmamasid,
Sa mata ng kanyang inang,
Nakapikit, nahihiya,
Sa pagpawi ng mga matang
nauuhaw sa kanya.
Comments

Popular Posts